Islam

Kisah Nabi Hud

August 5, 2017 // 0 Comments

Nabi Hud As Selesailah kisah kaum Nabi Nuh dalam sejarah. Mayoritas di antara mereka yang mendustakan ajarannya telah dihancurkan oleh topan. Sedangkan minoritas di antara [...]

Kisah Nabi Nuh

August 1, 2017 // 0 Comments

Sambungan cerita dari Nabi Adam.. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburannya dan pohon-pohon dan batu-batuan tampak tidak [...]

Kisah Nabi Adam

July 30, 2017 // 0 Comments

Nabi Adam As   Allah SWT berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam. Allah SWT berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. [...]